int

Internet tehnologijeInternet tehnologija nam objašnjava kako da primenimo različite aplikacije i sadržaje na internetu. Internet koji se sastoji od miliona privatnih, javnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje koriste u svakom trenutku nekoliko milijardi ljudi, daje mogućnost velikog broja zaposlenja.

Posle završetka studija studenti stiču znanja kako da dizajniraju, konstrujišu i naprave internet aplikacije i sajtove koristeći različite tehnologije kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql, XML i druge.

Takođe studenti će naučiti da rade sa računarskim mrežama i drugim tehnologijama.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)


internet tehnologije

Posle položenih svih ispita sa I, II i III godine i odbranjenog završnog rada
ostvaruje se 180 ESPB bodova i time se stiče diploma:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – Inženjer internet tehnologija