int

Internet tehnologijeInternet tehnologija nam objašnjava kako da primenimo različite aplikacije i sadržaje na internetu. Internet koji se sastoji od miliona privatnih, javnih, akademskih, poslovnih i vladinih mreža koje koriste u svakom trenutku nekoliko milijardi ljudi, daje mogućnost velikog broja zaposlenja.

Posle završetka studija studenti stiču znanja kako da dizajniraju, konstrujišu i naprave internet aplikacije i sajtove koristeći različite tehnologije kao što su HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySql, XML i druge.

Takođe studenti će naučiti da rade sa računarskim mrežama i drugim tehnologijama.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)


I godina
I semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Osnovi informacionih tehnologija 5
2. Elektrotehnika 8
3. Osnovi programiranja 8
4. Izborna grupa 1:
Osnovi projektovanja ili
Projektovanje informacionih sistema
5
5. Engleski 1 4
Ukupno ESPB bodova 30
I godina
II semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Objektno programiranje 8
2. Teorija sistema 6
3. Izborna grupa 2:
Menadžment ili
Projektovanje informacionih sistema
6
4. Engleski 2 5
5. Stručna praksa 1 5
Ukupno ESPB bodova 30
II godina
III semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Računarske mreže 8
2. Digitalna elektronika 6
3. Baze podataka 8
4. Engleski 3 4
5. Stručna praksa 2 4
Ukupno ESPB bodova 30
II godina
IV semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Izborna grupa 3:
Mikroračunarski sistemi ili
Mikroprocesorska tehnika
8
2. Izborna grupa 4:
Upravljanje podacima u sistemu energetskog menadžmenta ili
Novi izvori energije
8
3. Poslovno pravo 6
4. Biznis engleski 4
5. Stručna praksa 3 4
Ukupno ESPB bodova 30
III godina
V semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Internet programiranje 8
2. Izborna grupa 5:
Menadžersko odlučivanje u IT sektoru ili
Biznis menadžment
6
3. Izborna grupa 6:
Sigurnost informacionih sistema ili
Sigurnost u računarskim mrežama
6
4. Zaštita životne sredine 6
5. Stručna praksa 4 4
Ukupno ESPB bodova 30
III godina
VI semestar
Naziv predmeta ESPB
1. Internet aplikacije 8
2. Softversko inžinjerstvo 6
3. Digitalne multimedije 8
4. Završni rad 8
Ukupno ESPB bodova 30

Posle položenih svih ispita sa I, II i III godine i odbranjenog završnog rada
ostvaruje se 180 ESPB bodova i time se stiče diploma:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva


Bliže određenje za ovaj smer je u dodatku diplome Inženjer internet tehnologija.