int

RačunarstvoRačunarstvo je nauka koja se bavi proučavanjem informacije i računanja, njihovim implementacijom i primenom u računarskim sistemima.

Računarstvo obuhvata projektovanje, razvoj i izgradnju softverskih sistema, kao i obradu, strukturiranje i upravljanje raznim vrstama informacija.

Oblast računarstva uključuje softversko inženjerstvo, objektno programiranje, informacione sisteme i informacione tehnologije.


Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za osnovne strukovne studije (OSS)


Računarstvo

Posle položenih svih ispita sa I, II i III godine i odbranjenog završnog rada
ostvaruje se 180 ESPB bodova i time se stiče diploma:

Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva – Inženjer računarstva