Misija Visoke škole za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo


Misija

Visoka škola za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ima za cilj da diplomiranim studentima obezbedi znanje i veštine koje će im omogućiti profesionalni rad u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva i dalji razvoj karijere.

Ciljevi studijskog programa mogu se svrstati u nekoliko osnovnih grupa:

• Vrhunska i savremena edukacija studenata u teoretskom i praktičnom domenu u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva

• Izgradnja kompetencija za rad u najsavremenijim softverskim alatima

• Priprema za rad u realnim uslovima

• Posedovanje poslovnih veština, pisane i usmene komunikacije i timskog rada

• Veština brzog pronalaženja i dobijanja posla


Program omogućava da strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva bude osposobljen da:

a) objasni i primeni odgovarajuće informacione tehnologije i primeni odgovarajuće metodologije da bi pojedinac ili organizacija ostvarila svoje ciljeve,

b) funkcioniše kao "zastupnik" korisnika sistema koji koriste IT sisteme,

c) upravlja IT resursima pojedinca ili organizacije,

d) razumno inženjerski i informatički rasuđuje,

e) uzima u obzir promene pravca razvoja tehnologija i da ocenjuje i prenosi korist od novih tehnologija za pojedinca ili organizaciju u kojoj radi,

f) živi i radi kao član društvene zajednice, kojoj doprinosi svojim angažovanjem.


Studijama su obuhvaćene fundamentalne oblasti računarske nauke što predstavlja neophodnu osnovu za dalje napredovanje budućih strukovnih inženjera elektrotehike i računarstva. Posebna pažnja poklanja se izučavanju fundamentalnih principa programiranja i informacionih tehnologija, čije razumevanje i savladavanje otvara širok put razvoja budućim programerima i IT stručnjacima.

Misija studija profila strukovnog inženjera elektrotehnike i računarstva, je priprema studenta za rad na celokupnom procesu projektovanja, izrade i implementacije softvera, od početne analize, planiranja i dizajna preko kodiranja i testiranja do instalacije i održavanja softvera na mestu njegovog korišćenja.

Studenti se osposobljavaju za izradu i implementaciju veb programa, internet aplikacija i dr. Osim toga studenti se upoznaju sa kancelarijskim aplikacijama, strukturama podataka, osnovama baza podataka, SQL programiranjem i dr.

U našoj zemlji i inostranstvu, potreba za kadrovima iz oblasti ELEKTROTEHNIČKOG I RAČUNARSKOG INŽENJERSTVA je izuzetno velika.